62% Nederlanders denkt dat het wel goed komt met zijn pensioen

18 juni 2014

Uit onderzoek*) in opdracht van FitVermogen.nl (online beleggingsplatform van ING IM) blijkt dat 62 procent van de Nederlanders er vertrouwen in heeft dat zijn toekomstige pensioenvoorziening goed geregeld is. Toch gaat de helft van de respondenten er vanuit dat van alle politieke en sociale veranderingen, de verschuivingen in de pensioensector hen het hardst zal raken op financieel vlak.

In 2013 en 2014 hebben respectievelijk 66 en 29 pensioenfondsen hun pensioenen gekort vanwege een te lage dekkingsgraad (de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen). Ook verlaagt de overheid de pensioenpremie. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor pensioenen mag vanaf 2015 niet hoger zijn dan 1,875%, nu is dat nog 2,05%**).

Ivar Roeleven, Directeur Beleggingsfondsen Europa bij ING IM: “We zien dat de vergrijzing van de bevolking ons systeem van pensioenen en gezondheidszorg steeds meer onder druk zet. Financiële beslissingen en risico’s komen meer en meer terecht op de schouders van het individu. Het is belangrijk dat mensen zich hiervan bewust zijn.”

Uit het onderzoek kwamen opvallende verschillen in pensioenverwachtingen naar voren tussen zowel verscheidene leeftijdsgroepen als mannen en vrouwen. Hoewel driekwart van de Nederlanders, 40 jaar of ouder, verwacht tussen zijn 65e en 67e met pensioen te gaan, vreest bijna tweederde van de jongeren dat zij na het 67e levensjaar nog moeten doorwerken. Van de ondervraagde mannen heeft tweederde veel vertrouwen in zijn toekomstige pensioenvoorziening, terwijl meer dan de helft van de vrouwen denkt niet voldoende pensioen op te bouwen. De leeftijd waarop mannen verwachten met pensioen te gaan ligt overigens iets lager dan bij vrouwen.
 
Roeleven: “Beleggen kan voor veel mensen een manier zijn om een aanvullend pensioen op te bouwen. Toch heeft niet iedereen tijd en zin om zelf de marktontwikkelingen in de gaten te houden en beleggingskeuzes te maken. Het kan ook gemakkelijker, bijvoorbeeld door te beleggen in mixfondsen. Dit zijn zorgvuldig samengestelde portefeuilles waarbij de fondsmanager de klant het werk grotendeels uit handen neemt en waar klanten relatief weinig omkijken naar hebben. Op FitVermogen.nl zijn deze fondsen te vinden onder de noemer ‘gemaksfondsen’.”

EINDE

*)  Onderzoek in opdracht van FitVermogen.nl (het online beleggingsplatform van ING Investment Management) uit januari 2014, gehouden onder een representatieve selectie van de Nederlandse bevolking
**) http://www.consumentenbond.nl/gidsen/geldgids/blogs/ons-pensioen-gaat-weer-op-de-schop/  

DISCLAIMER
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact