Beleggen: Waarom en hoe?

17 juni 2014

Wie elke maand een bedrag overhoudt, kan er voor kiezen om dat bedrag op een spaarrekening te zetten. Maar de spaarrentes staan erg laag. Door inflatie en wellicht 1,2% vermogensrendementsheffing die moet worden betaald over vermogen boven de vrijstelling, teren veel spaarders dus in op hun vermogen. Beleggen is daarom een interessant alternatief om vermogen op te bouwen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

In dit artikel geven wij u graag antwoord op veel voorkomende vragen over beleggen:
1. Wat is beleggen?
2. Hoe kan ik starten met beleggen?
3. Wat zijn de risico's van beleggen en hoe kan ik deze minimaliseren?

Wat is beleggen?

Simpel gezegd: beleggen is het kopen van effecten, met als doel hiermee voordeel te behalen, bijvoorbeeld door deze later met winst te verkopen. Een effect is bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie.

Een aandeel vertegenwoordigt een klein stukje van een bedrijf. De houder van een aandeel heeft normaal gesproken recht op een deeltje van de winst van het bedrijf, dit wordt dividend genoemd. Verder heeft hij stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders van de onderneming en daardoor een klein beetje zeggenschap over het bedrijf.

Een lening aan een overheid of bedrijf wordt ook wel een obligatie genoemd. Jaarlijks keert de overheid of een bedrijf rente uit over de obligatie. Een obligatie heeft een vaste looptijd. Aan het eind hiervan moet het totale geleende bedrag worden terugbetaald. Obligaties worden over het algemeen als minder risicovol gezien dan aandelen.

Beleggen in beleggingsfondsen
Beleggen in aandelen en obligaties vraagt veel tijd en kennis. Veel mensen stappen daarom in beleggingsfondsen. U belegt dan indirect, want u kiest een fonds, bijvoorbeeld een fonds met een bepaald thema; u belegt bijvoorbeeld in opkomende markten of alleen in technologiebedrijven. Beleggen in beleggingsfondsen heeft belangrijke voordelen, namelijk:

 • Risicospreiding over verschillende beleggingen
 • Toegang tot moeilijk te bereiken markten
 • Expertise van professionals
 • Gemak


Hoe kan ik starten met beleggen?
U wilt vermogen opbouwen door middel van beleggen, maar weet niet goed hoe en waar te beginnen?

Om te beginnen met beleggen heeft u allereerst een beleggingsrekening nodig. Met deze rekening kunt u zelf fondsen aan- en verkopen. U bepaalt zelf waarin u belegt en wanneer u aan- of verkoopt. Beleggen kan in diverse aandelen-, obligatie- of mixfondsen.

Een mixfonds is een beleggingsfonds dat in aandelen, obligaties, vastgoedaandelen en/of andere effecten belegt. FitVermogen biedt u een breed palet aan beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen die de afgelopen jaren zijn bekroond met diverse aansprekende prijzen door zowel het publiek als experts. Voor meer informatie over de mixfondsen gaat u naar de pagina met Gemaksfondsen.

Een ander groot voordeel van beleggen via FitVermogen is dat u naast de beheerkosten voor de fondsen geen extra kosten betaalt. Banken en online vermogensbeheerders rekenen vaak extra kosten bovenop de kosten van een beleggingsfonds. Hoe minder kosten u heeft, hoe meer u kunt beleggen en dus ook hoe meer vermogen u kunt opbouwen.
FitVermogen rekent geen:

 • transactiekosten
 • bewaarkosten
 • service- of dienstverleningskosten
 • éénmalige kosten

Bij FitVermogen betaalt u alleen de kosten van het beleggingsfonds.

FitVermogen maakt beleggen bijna net zo eenvoudig als online shoppen. U koopt een fonds eenvoudig met iDEAL. U kunt direct online een rekening openen. Ook uw gegevens kunt u vrijwel allemaal online wijzigen. Geen ingewikkeld papierwerk dus.

Wat zijn de risico's van beleggen en hoe kan ik deze minimaliseren?

Ik wil niet veel risico lopen en heb weinig kennis en tijd om de markten te volgen. Is beleggen dan wel de juiste optie voor mij om vermogen op te bouwen?
Ook met beleggen kunt u uw risico beperken. Een belangrijke regel bij beleggen is spreiding. Door te beleggen in maar één bedrijf is uw vermogen erg kwetsbaar. Als het slecht gaat met het bedrijf, heeft dit een negatief effect op uw vermogen. U kunt het risico spreiden door te beleggen in meerdere bedrijven en in meerdere sectoren. De Gemaksfondsen bieden hier een oplossing. Dit zijn zorgvuldig samengestelde portefeuilles waarnaar u weinig omkijken heeft, omdat de fondsmanager u veel werk uit handen neemt. Afhankelijk van uw risicobereidheid, beleggingshorizon en het rendement dat u wenst te behalen, kunt u kiezen uit vijf verschillende Gemaksfondsen. De fondskosten variëren tussen 0,50% en 0,70%. U kunt al starten met beleggen vanaf een inleg van € 50,-.

Ga voor meer informatie naar https://www.fitvermogen.nl/Fondsoplossingen

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit artikel. Het is niet toegestaan dit artikel te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds/deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico's. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico's in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.ingim.nl. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtgebieden waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Lees het prospectus voordat u belegt. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


 • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

  Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact