Nederlandse bedrijven populair bij beleggers

5 mei 2014

De Nederlandse doe-het-zelver belegt bij voorkeur in eigen land. Dit ligt voor de hand: deze bedrijven zijn bekend en informatie is volop beschikbaar. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank bestaan beleggingsportefeuilles van particuliere beleggers zelfs voor 69% uit Nederlandse aandelen.

ING Bank peilt maandelijks de stemming onder 500 ‘zelfbeleggers’. Eenmaal per jaar wordt ook gevraagd naar het favoriete beleggingsland. Eind vorig jaar bleek gemiddeld 49% van de aandelenportefeuille uit Nederlandse aandelen te bestaan. Dit geeft dus aan dat Nederlandse aandelen bij Nederlandse beleggers populair zijn. Beleggers kunnen worden bestempeld als chauvinistisch. Uit onderzoek van de Britse vermogensbeheerder Schroders kwam namelijk naar voren dat beleggers uit Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittannië hun aandelenportefeuille respectievelijk voor 56%, 46% en 43% hebben gevuld met aandelen van bedrijven uit eigen land.

Ivar Roeleven van ING Investment Management benadrukt dat het ING Dutch Fund met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro een echt vlaggenschip is. “Beleggers zijn gewoon geïnteresseerd in hun thuismarkt en de vraag naar fondsen met een ‘home bias’ blijft. Ik beleg er zelf ook in. Het is toch leuk”.

Op het platform FitVermogen is het ING Dutch Fund te vinden onder ‘populaire fondsen’.

AFM_rond_risicoscore6.jpg

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds/deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.ingim.nl. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtgebieden waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Lees het prospectus voordat u belegt. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact