Nederlander zet meer geld opzij voor kopen woning

25 april 2014

Bijna 1 op de 12 Nederlanders vindt de aankoop van een eigen woning de belangrijkste reden om vermogen op te bouwen. Dit blijkt uit een onderzoek van FitVermogen.nl*. Voor veertigplussers staat een eigen woning opmerkelijk hoger op de lijst van zaken waarvoor zij geld opzij zetten. In deze leeftijdsgroep noemt 14 procent de aankoop van een nieuwe woning als het voornaamste doel voor vermogensopbouw.

De aangescherpte regelgeving voor hypotheekleningen is voor veel Nederlanders een belangrijke reden om geld opzij te zetten. Dan wel voor de aankoop van een nieuwe woning of voor de aflossing van de hypotheek. Na de aanpassingen van het kabinet met betrekking tot het pensioen- en zorgstelsel, staan strengere hypotheekeisen op de derde plaats van overheidsmaatregelen waar deelnemers aan het onderzoek van Fitvermogen.nl* zich zorgen over maken.

De maximale hypotheek die banken mogen verstrekken wordt bijvoorbeeld geleidelijk verlaagd van 104 procent in 2014 tot 100 procent in 2018**. Woningkopers zullen zodoende steeds meer eigen vermogen moeten inbrengen. Bovendien kampen een op de drie eigenwoningbezitters met een hypotheek die hoger ligt dan de woningwaarde***. Door tijdig te beginnen met de opbouw van vermogen kan worden voorkomen dat er een restschuld overblijft na de verkoop van de woning.

* Onderzoek in opdracht van FitVermogen.nl (online beleggingsplatform van ING IM) uit januari 2014, gehouden onder een representatieve selectie van de Nederlandse bevolking
** Bron: Rijksoverheid
*** Bron: CBS

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video