ING Mixfondsen grote winnaar tijdens Morningstar Awards 2014

17 april 2014

16 april jl. speelden de ING Mixfondsen een hoofdrol tijdens de uitreiking van de Morningstar Awards 2014. Zowel het ‘ING Dynamic Mix Fund II’ als het ‘ING Dynamic Mix Fund III’ vielen in de prijzen. Daarnaast heeft ook het mixfonds ‘ING (L) Patrimonial Aggressive’ een Morningstar Award ontvangen.

De afgelopen weken waren het ‘ING Dynamic Mix Fund II’ en het ‘ING Dynamic Mix Fund V’ ook al in de prijzen gevallen tijdens de Lipper Fund Awards 2014 en werd ING Investment Management tijdens de CASH Fund Awards 2014 uitgeroepen tot ‘Beste aanbieder van mixfondsen’ met tevens een individuele award voor ’ING Dynamic Mix Fund IV’.

Directeur Beleggingsfondsen Europa Ivar Roeleven: “FitVermogen heeft tot doel  klanten te helpen om financieel fit te worden. Zij richt zich voornamelijk op mensen die inzien dat sparen niet altijd de enige manier is om hun geld te zien groeien en die op zoek zijn naar eenvoudige manieren van beleggen zonder al te veel omkijken. De ING Dynamic Mixfondsen ofwel onze Gemaksfondsen zijn hier uitermate geschikt voor. We zijn daarom trots dat deze fondsen de afgelopen weken door verschillende experts zijn bekroond.”

 “De ING Dynamic Mixfondsen zijn zorgvuldig samengestelde portefeuilles waarbij de fondsmanager een groot deel van het werk uit handen neemt. Afhankelijk van de risicobereidheid, de beleggingshorizon en het rendement dat mensen beogen te behalen, kunnen zij kiezen uit 5 verschillende Mixfondsen. De fondskosten variëren van 0,50% tot 0,70%. Mensen kunnen op FitVermogen al starten met beleggen vanaf € 50,-.“

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.ingim.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de CSSF. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtgebieden waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Lees het prospectus voordat u belegd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video