Rusland zal zich na de verkoopgolf stabiliseren

2 april 2014

Op korte termijn is enige voorzichtigheid ten opzichte van Rusland raadzaam. Op langere termijn biedt deze markt volgens ING Investment Management (ING IM) aanzienlijk opwaarts potentieel voor beleggers. Als verdere escalatie uitblijft, is de Russische markt sterk ondergewaardeerd.

Nathan Griffiths, Lead Portfolio Manager Emerging Markets Equities bij ING IM: “Onze meest realistische inschatting van de huidige situatie is dat Rusland met de annexatie van de Krim zijn strategische doelen heeft bereikt. Uiteraard weten wij niet zeker of Rusland van plan was de Krim te annexeren. Mogelijk heeft Rusland willen voorkomen dat de Krim deel zou gaan uitmaken van een uitgebreide NAVO, samen met Sebastopol. Op dit moment koestert Rusland in onze optiek geen grotere ambities met betrekking tot de rest van Oekraïne.”

ING IM merkt op dat westerse sancties zich tot nu toe beperken tot topfiguren in de Russische regering die betrokken zijn bij Oekraïne. Meer recentelijk zijn deze sancties uitgebreid naar vertrouwelingen van president Poetin. Volgens de vermogensbeheerder zijn deze sancties redelijk mild gezien de harde retoriek van de VS en de EU. Wel benadrukken de EU en de VS dat meer sancties zullen volgen als Rusland verder gaat met zijn expansiedrift.

Griffiths: “De directe economische gevolgen van deze sancties zijn zeer beperkt, omdat de sancties zijn opgelegd aan hooggeplaatste personen. Er zijn echter wel indirecte gevolgen. Zo heeft de Russische centrale bank besloten de financiële markten te kalmeren door de rente met 1,5% te verhogen. Deze maatregel is een klap voor de toch al kwakkelende Russische economie. Ook heeft de onzekere situatie de kapitaaluitstroom uit Rusland – dit jaar alleen al bijna 70 miljard dollar – versneld. En omdat internationale concerns alle investeringen in Rusland waarschijnlijk zullen bevriezen, zal dit volgens ons de economie verder verzwakken en mogelijk leiden tot een recessie in 2014.”

ING IM wijst erop dat met name de EU zeer terughoudend is om krachtigere maatregelen tegen financiële bedrijven en de energiesector te nemen. Met een marktaandeel van meer dan 30% is Rusland Europa’s grootste leverancier van aardgas.

Griffiths tot slot: “Ondanks de aantrekkelijke waarderingen, blijven wij voorzichtig ten aanzien van de vooruitzichten voor de Russische aandelenmarkt op korte termijn. Tot nu toe is de kans dat de situatie escaleert groter dan dat maatregelen worden teruggedraaid. Ook maken buitenlandse beleggers zich zorgen over de risico’s van hun beleggingen in Rusland. Dit betekent dat zij eerder geneigd zijn hun afscheid te nemen van hun Russische beleggingen wat weer zou kunnen leiden tot een nog zwakkere markt. Niettemin zijn aandelenmarkten van nature goed bestand tegen dit soort crisissituaties en is Rusland altijd al een markt met een verhoogd risico geweest.”

“Geen nieuws betekent goed nieuws. Zonder verdere ontwikkelingen in de vorm van agressieve Russische acties of aangescherpte sancties, zal de markt de komende maanden de verliezen enigszins goedmaken. Gezien de instabiele situatie is onze beleggingsstrategie momenteel gericht op het aanhouden van relatief veel liquiditeiten. Daarnaast hebben wij een voorkeur voor bedrijven met bevoegdheden buiten Rusland. Mocht de situatie stabiliseren – in wezen is de annexatie van de Krim een voldongen feit – dan zijn onze vooruitzichten positiever.”

Krim 500x311.jpgDisclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video