Een valkuil voor beleggers?

19 februari 2014

Institutionele beleggers kopen weer aandelen van de opkomende wereld. Meerdere effectenhuizen adviseren de regio te kopen. De koersen zijn fors gedaald en de waardering lijkt aantrekkelijk. Echter, het kopen op gedaalde aandelenkoersen is geregeld een valkuil voor beleggers, zo leert de ervaring.

De kopers wijzen op een aantrekkelijke waardering en goede langetermijnvooruitzichten. De waardering is inderdaad een stuk aantrekkelijker geworden. Munten zijn verzwakt en aandelenmarkten gedaald, onder meer doordat Amerikaanse en Europese beleggers kapitaal terugtrokken uit de regio. De kapitaaluitstroom staat niet los van een slecht investeringsklimaat door falend overheidsbeleid en sociale onrust in een aantal opkomende landen, maar het was een externe factor – een nieuwe situatie in de VS – die de renteverhogingen op gang bracht. Want wat is het geval?

Verschil in economische groei tussen ontwikkelde en opkomende markten neemt af
Terwijl de groei in de opkomende wereld daalt, stijgt  de groei in de ontwikkelde wereld, vooral in de VS. Inmiddels is het groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde markten nog maar twee procentpunt. Sinds 2001 is dit verschil niet meer zo klein geweest. Intussen doet de centrale bank van de VS wat zij volgens de leerboeken behoort te doen bij een aantrekkende groei: zij is in januari begonnen het monetaire beleid, dat extreem soepel is, iets minder soepel te maken. Belangrijk verschil met het verleden is dat zij dat heel geleidelijk doet en dat het monetaire beleid nog lange tijd soepel zal zijn. Dat neemt niet weg dat het beleid van de Amerikaanse centrale bank bijdraagt aan de kapitaaluitstroom uit de opkomende wereld en de dalende groei in de opkomende wereld. De uitstroom van kapitaal begon bij de landen met grote tekorten op hun lopende rekening als Turkije, India en Zuid-Afrika die de grootste behoefte hebben aan buitenlands kapitaal. Later raakte het slechte sentiment ook andere landen. Landen met zwakke groeivooruitzichten, een verslechterend economisch beleid en gebrek aan hervormingen waren - en zijn - kwetsbaar. Wij noemen Brazilië, Thailand en Hongarije. Deze landen hebben scherpe valutadalingen en marktcorrecties moeten incasseren.

Door hoge kredietgroei extra kwetsbaar
In het verleden was een correctie van de regio vaak een goed instapmoment. Maar nu is het niet onwaarschijnlijk dat de kwetsbaarheid van de aandelenmarkten in de opkomende wereld nog enige tijd aanhoudt, aangezien zij eerst nog een volgende fase moeten doormaken. Wat de opkomende wereld namelijk extra kwetsbaar maakt, is dat de regio in de afgelopen jaren een enorme kredietgroei heeft laten zien. Daarbij komt dat bedrijven in de regio vaak hebben geleend in vreemde valuta. Dat breekt deze bedrijven nu op omdat de eigen valuta gedaald is versus de valuta waarin zij geleend hebben. Een en ander kan leiden tot een groei van het aantal faillissementen wat een extra probleem kan gaan vormen voor banken in de opkomende wereld. De vraag is dan welke opkomende markten de meest kwetsbare bankensector hebben. Een goede indicator hiervoor is de toename in schuld als percentage van de economie. De landen waarover we ons dan zorgen moeten maken zijn: China, Maleisië, Thailand, Turkije en Brazilië. De kwetsbaarheid door de hoge kredietgroei van de afgelopen jaren betekent dat het wellicht nog te vroeg is om in te stappen in aandelen van de opkomende wereld, ook al zijn de waarderingen op zichzelf interessant geworden.

Auteur: Maarten-Jan BakkumDisclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video