Column Maarten-Jan Bakkum: Ontkoppeling

19 januari 2014

In de beste jaren van de laatste emerging markets boom had het woord ontkoppeling (“decoupling”) een haast magische klank.

De opkomende markten ontwikkelden zich zo snel dat beleggers het als nadeel gingen beschouwen als landen een nauwe handelsrelatie hadden met het langzaam-groeiende Europa, Noord-Amerika of Japan. Immers, de groei kon gemaximaliseerd worden als er vooral veel geëxporteerd werd naar andere, snelgroeiende opkomende landen. Het leek voor de opkomende wereld een goede zaak om te ontkoppelen van de langzaam groeiende volwassen economieën en zich te richten op de snelle groeiers. In dit verband wisten landen als Korea en China met veel succes nieuwe markten aan te boren in Zuid-Azië, Afrika en Latijns Amerika en in toenemende mate te profiteren van de hoge groei in de opkomende wereld. Hoe meer handel met emerging markets, des te meer voordeel voor de eigen economie.

Nieuwe wind
Dit thema werkte een hele tijd prima. Dat de opkomende wereld nu bijna 50% van al zijn exporten naar andere emerging markets stuurt, terwijl dit slechts 25% was in 2000, bewijst het succes van de handelsdiversificatie tijdens de jaren van forse groei tussen 2002 en 2010. Het liep conform plan totdat de eerste tekenen van herstel van de crisis zichtbaar werden in de VS en Europa en totdat kapitaaluitstroom en lagere vraag uit China de opkomende wereld tot een groeivertraging dwongen. Het voordeel van veel handel met andere opkomende landen nam af naarmate het groeiverschil tussen ontwikkelde en opkomende markten daalde. Dit proces begon in 2010 en versnelde in de jaren daarna. Nu de beste groeidynamiek te vinden is in de VS, Japan en – in mindere mate - Europa, en de opkomende wereld naar adem hapt na jaren van excessieve kredietgroei en toegenomen economische onevenwichtigheden, is deze ontkoppeling voorlopig eerder een nadeel dan een voordeel.

Optimisten
Een optimist zou kunnen zeggen dat de groeicorrectie in de opkomende wereld al vergevorderd is, na de recente marktstress over de aanstaande normalisering van het monetair beleid in de VS. Tenslotte is de gemiddelde groei in emerging markets gedaald van 8% in 2010 tot minder dan 5% nu. Maar “vergevorderd” betekent nog niet dat de groei zijn laagste punt heeft bereikt. China, verreweg de belangrijkste opkomende economie, staat nog maar aan het begin van haar structurele groeivertraging. Voor de rest van de opkomende wereld kan China nog jarenlang voor tegenwind zorgen. Met name de op grondstoffenexport gerichte landen zullen hier last van hebben. Voor deze landen is China de grootste handelspartner.

Kwetsbaarheid van grondstoffenlanden
Grondstoffenlanden zijn erg gevoelig geworden voor veranderingen in de Chinese vraag naar grondstoffen. Landen als Brazilië, Chili, Peru, Indonesië en het grootste deel van Afrika zullen moeite hebben hun economische groei op peil te houden de komende jaren. Tegelijkertijd zullen de landen waar de ontkoppeling grotendeels aan voorbij ging in de jaren 2002-2010, zich kunnen optrekken aan de accelererende VS en het wat langzamer herstellende Europa. Wat dat betreft, zijn Mexico en Polen twee van de opkomende markten waar beleggers de komende tijd goed op moeten letten.

 
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video