Opkomende markten even uit de smaak

4 januari 2014

Opkomende markten zijn lange tijd erg populair geweest bij beleggers. Dat komt doordat de economische groei in deze landen beduidend hoger ligt dan in de ontwikkelde wereld.

Op de beurs werd dit verschil tussen 2000 en 2010 weerspiegeld in een koersstijging van 102%, terwijl aandelen uit de ontwikkelde regio’s met 18% *) daalden. Sindsdien is de stemming echter omgeslagen. Aandelen uit opkomende markten zijn dit jaar minder in trek dan aandelen uit ontwikkelde landen.

De relatief zwakke beursprestaties van opkomende markten worden volgens ING-expert Maarten Jan Bakkum de laatste tijd voor een deel veroorzaakt doordat beleggers zich zorgen maken over China. Uit dat land komen wisselende economische signalen. Cijfers over het vrachtvervoer over de rails, de huizenmarkt en het elektriciteitsverbruik wijzen op een aantrekkende groei. Maar een dalende staalprijs en een lager ondernemersvertrouwen wijzen juist op een afzwakkende economie.

In China hebben banken de afgelopen jaren heel veel leningen verstrekt. De laatste weken blijkt dat een deel van deze schulden niet terugbetaald kan worden. Pas als er meer duidelijkheid komt hoe groot de problemen zijn in de financiële sector, verdient China meer aandacht van beleggers in opkomende markten. Voorlopig heeft ING een sterke voorkeur voor landen met een concurrerende exportsector. Hierdoor kunnen ze profiteren van de aantrekkende groei van de wereldeconomie. Voorbeelden van dit soort landen zijn Zuid-Korea, Taiwan en Mexico.

*) Bron: MSCI Emerging Market Index & MSCI Developed Market Index

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video