Grote instroom beleggingsfondsen

4 januari 2014

De waarde van de beleggingen van Nederlandse beleggingsinstellingen heeft in het derde kwartaal een nieuw record bereikt.

De netto-inleg van beleggingsinstellingen is in het derde kwartaal uitgekomen op 16,9 miljard euro volgens DNB*. In het voorgaande kwartaal was die instroom nog 0,6 miljard. Het grote verschil wordt voor een deel verklaard doordat een aantal verzekeringsfondsen is opengesteld voor externe beleggers, wat een eenmalige inleg van 10,2 miljard opleverde. Het vermogens nam eveneens toe doordat de instellingen een totaalrendement van 1,6 procent haalden. In totaal beheren deze partijen een vermogen van 627,4 miljard euro.

Met name obligatiefondsen waren in het derde kwartaal met een netto-instroom van 5,2 miljard euro populair. Voor aandelenfondsen was de instroom 0,1 miljard, terwijl aan vastgoedfondsen juist 0,2 miljard werd onttrokken. De koerswinst op beleggingen in aandelen kwam in het afgelopen kwartaal op 3,7 procent, terwijl op beleggingen in staatsobligaties en bedrijfsobligaties juist een klein verlies werd geleden.

* Bron: Statistisch nieuwsbericht 18 november 2013

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video