Inflatie naar laagste niveau in een jaar

4 januari 2014

Voor de gemiddelde Nederlander is het leven in september 2,4 procent duurder geworden. Het CBS berekent aan de hand van een standaardmandje producten en diensten hoe prijsschommelingen door kunnen werken in het dagelijks leven.

In dit mandje wegen huisvesting, water en energie bijvoorbeeld voor 25 procent mee. Binnen het segment alcoholhoudende dranken en tabak was de prijsstijging als gevolg van een accijnsverhoging het grootste (+10 procent). De uitgaven aan communicatie, zoals telefoneren, werden juist 2,5 procent goedkoper.

Het inflatieniveau van 2,4 procent in september is het laagste in twaalf maanden. Het niveau ligt echter ruim dubbel zo hoog als het gemiddelde van 1,1 procent voor de hele eurozone. Het grote verschil wordt veroorzaakt doordat in Nederland de belastingen zoals btw en accijnzen relatief fors zijn verhoogd. Wie vermogen opbouwt, doet er verstandig aan om de inflatie in de gaten te houden. Volgens het CBS ligt het gemiddelde inflatieniveau sinds 1970 op ruim 3,5 procent. Als bijvoorbeeld de inflatie op het huidige niveau van 2,4 procent blijft, kan er over tien jaar 20 procent minder gekocht worden met dezelfde euro van nu.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video