ING IM verwacht hogere economische groei in 2014

4 januari 2014

De groei van de wereldeconomie kan in het nieuwe jaar versnellen verwacht ING Investment Management.

De verbetering is vooral te danken aan een hoger groeitempo in ontwikkelde landen, vertelt beleggingsstrateeg Valentijn van Nieuwenhuijzen: 'In de Verenigde Staten is de verhouding tussen gezinsschuld en beschikbaar inkomen nu weer op het niveau van 2003, terwijl het eigen vermogen geleidelijk blijft verbeteren en de kapitaalratio voor Amerikaanse banken in ruim 20 jaar niet zo hoog is geweest.'

Dat betekent dat de rente-uitgaven voor huishoudens zijn gedaald, zodat er meer geld overblijft voor andere uitgaven. De hogere kapitaalratio wijst erop dat banken in de Verenigde Staten een grotere buffer hebben voor eventuele tegenvallers. In Europa is het herstel iets minder ver gevorderd, maar ook hier zijn de economische vooruitzichten goed. 'Het concurrentievermogen van de zwakkere landen die het hardst geraakt zijn door de crisis zoals Spanje en Portugal is sterk verbeterd', zegt Van Nieuwenhuijzen. 'Voor 2014 gaat onze voorkeur qua beleggingen uit naar aandelen en qua regio naar Europa'.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video