Uitleg: vermogenscalculator

Deze grafiek toont een prognose van het vermogen dat u opbouwt op basis van de door u bepaalde inleg, risicobereidheid en het aantal jaren waarin u uw doel wilt bereiken. Het jaarlijkse rendement waarmee is gerekend, is afhankelijk van de verhouding obligaties/aandelen. Deze verhouding is afhankelijk van uw risicobereidheid en het aantal jaren waarin u uw doel wilt bereiken.

Verhouding (percentage) obligaties/aandelenVerwacht rendement*Beweeglijkheid**
90/103,81%5,7%
70/304,94%6,3%
50/506,03%8,2%
30/707,07%10,8%
10/908,08%13,5%

Het gekleurde deel tussen de grafieklijnen toont de verwachte vermogensopbouw op basis van 95% zekerheid. Dit gekleurde deel omvat het verwachte rendement (de stippellijn) en de mogelijke verwachte afwijking. Deze afwijking (ook wel bewegelijkheid of volatiliteit genoemd) zal normaal gesproken groter zijn naarmate meer in aandelen wordt belegd. Het verwachte rendement en de beweeglijkheid zijn gemiddelden. Het kan voorkomen dat zich (perioden van) negatieve rendementen voordoen.

*Het verwachte jaarrendement is gebaseerd op de veelgebruikte 'MSCI World index' voor aandelen en de 'Bloomberg Barclays Euro Aggregate index' voor obligaties, gemeten over een periode van 5 jaar (2014 tot en met 2018). De rendementen zijn gecorrigeerd voor de kosten die u zou hebben gemaakt wanneer u in een NN fonds met een vergelijkbare samenstelling zou beleggen (de NN Dynamic Mix fondsen).

De kosten van de NN fondsen met een vergelijkbare samenstelling zijn:

  • 90% obligaties /10% aandelen 0,50%: Totale kosten 0,55%
  • 70% obligaties /30% aandelen 0,50%: Totale kosten 0,55%
  • 50% obligaties /50% aandelen 0,60%: Totale kosten 0,65%
  • 30% obligaties /70% aandelen 0,70%: Totale kosten 0,75%
  • 10% obligaties /90% aandelen 0,70%: Totale kosten 0,75%

**De beweeglijkheid is gebaseerd op de gemiddelde standaarddeviatie die in AFM-documentatie is geïndiceerd in relatie tot risicoprofielen. Dit is tevens getoetst aan de praktijk via de wettelijke bepaalde KIID risico-indicator van de NN Dynamic Mix fondsen.

We Part logoNNIP logo
DisclaimerBeveiligingPrivacy and Cookie statementJuridische informatieContact

(c) 2001 - 2022 NN Investment Partners B.V. De business line NN Investment Partners is onderdeel van Goldman Sachs Asset management. Goldman Sachs Asset management. is een beursgenoteerde vennootschap. NN, NN Investment Partners, NN IP en bijbehorende beeldmerken zijn geregistreerde merken. Alle rechten voorbehouden.