Bronnen verantwoording

 1. Pensioenoverbrugging:
  Mensen die op 65-jarige leeftijd met pensioen willen in plaats van 67 jaar, kunnen hiervoor vermogen voor opbouwen. Academica, een financieel adviescentrum, toont op haar website (www.academica.nl/pensioenen ultimo 2013) een berekening.

  Volgens de huidige maatstaven (70% pensioen) dient bij een modaal inkomen een aanvullend pensioenkapitaal te worden opgebouwd van circa € 48.000,- (70% van modaal € 34.000,- maal 2 jaar) te vermeerderen met de inflatie over het aantal jaren vanaf de huidige leeftijd tot 65-jarige leeftijd. Gerekend met 3 procent inflatie per jaar betekent dit voor iemand van 40-jarige leeftijd dat straks een bruto pensioenkapitaal van net iets meer dan € 100.000,- benodigd is. Omdat slechts een netto inkomen behoeft te worden uitgekeerd, kan worden volstaan met een pensioenkapitaal van circa € 70.000,-
 2. Appeltje voor de dorst:
  Hierbij hebben we ons gebaseerd op wat Nederlandse huishoudens gemiddeld aan spaargeld hebben staan. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek per oktober 2013 hebben de Nederlandse huishoudens in oktober 2013 gemiddeld een spaarsaldo van € 43.441,-. Dit is bepaald door het totale spaarvermogen te delen door het aantal Nederlandse huishoudens.
 3. Educatie:
  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft in haar Studentenonderzoek (publicatiedatum juni 2013) over 2011 en 2012 onderzocht wat een HBO – WO student gemiddeld maandelijks uitgeeft. Maandelijks komt dit voor een uitwonende student uit op € 1244, een thuiswonende student geeft gemiddeld € 765 per maand uit. Uitgaande van een studieduur van 4 jaar kan gesteld worden dat de kosten van educatie gemiddeld ongeveer € 48.000 bedragen.
 4. Gezondheid:
  Voor het berekenen van de zorgkosten hebben we gekeken welk bedrag nodig zou zijn vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) tot aan het overlijden (81 jaar). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een 65 jarige nog 16 jaar te leven. Hierbij baseren wij ons tevens op een rapport van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens dit rapport zijn de totale zorgkosten voor deze periode € 148.810,-
  Bronnen:
  1. 3, 26 november 2013
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek
 5. Eigen woning:
  Als indicatie voor de prijs van de eigen woning zijn we uitgegaan van de gemiddelde hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op basis van cijfers van het kadaster berekend dat in 2012 de gemiddelde hypotheeksom in Nederland € 261.071 is.
  Bron: Centraal Bureau voor Statistiek, Den Haag januari 2013
DisclaimerBeveiligingPrivacy and Cookie statementJuridische informatieContact

© 2023 Goldman Sachs. Alle rechten voorbehouden. Goldman Sachs Asset Management is onderdeel van de Goldman Sachs Group Inc. De Goldman Sachs Group Inc. is genoteerd aan de NY beurs en is een bankholding onder de Amerikaanse wetgeving.