NN (L) US High Dividend N Cap EUR

Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
8,88 18,20 24,59 2,63 22,36 0,41 -2,37 29,53 -4,50 32,19 1,44

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 801,14 i
 • Rendement YTD 1,44% i
 • Rendement 32,19% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR (onder voorbehoud van de goedkeuring van toezichthouders). Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die zijn gevestigd in, staan genoteerd in of worden verhandeld in de Verenigde Staten van Amerika die een aantrekkelijke dividendopbrengst bieden (dividend als percentage van de aandelenprijs). De portefeuille is gespreid over bedrijfssectoren. Het fonds richt zich middels actief beheer op bedrijven die een aantrekkelijke dividendopbrengst bieden, waarbij de afwijkingsbeperkingen van aandelen en sectoren worden gemeten ten opzichte van de benchmark. Op aandelenniveau wijkt de samenstelling daardoor wezenlijk af van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark S&P 500 (NR). De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Op basis van een diepgaande analyse streven we ernaar de meest veelbelovende aandelen te selecteren. We richten ons op bedrijven met stabiele en relatief hoge dividenden. Uiteindelijk kiezen we aandelen waarvan we verwachten dat ze een duurzame dividendopbrengst zullen bieden als gevolg van hun solide financiën en activiteiten. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als laag. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

laden...

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 801,14 i
 • Rendement YTD 1,44% i
 • Rendement 32,19% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 05-12-2022
Rendement per kalenderjaar 05-12-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 8,88 18,20 24,59 2,63 22,36 0,41 -2,37 29,53 -4,50 32,19 1,44

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact