NN (L) Health and Well-being N Dis EUR

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijven om te kunnen profiteren van lange termijntrends die bijdragen aan een gezondere levensstijl en het welzijn van mensen. Voorbeelden hiervan zijn de vergrijzende bevolking, de behoefte aan effici��ntere oplossingen voor de gezondheidszorg en een structurele trend naar gezonder leven. Wij verwachten dat de geselecteerde bedrijven, naast het actief bijdragen aan een meer duurzame samenleving, tevens een aantrekkelijk financieel rendement voor beleggers zullen realiseren.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2021 2022 (YTD) i
24,67 -17,41

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 61,08 i
 • Rendement YTD -17,41% i
 • Rendement 24,67% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar Geen rating

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds is geclassificeerd als een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals omschreven in artikel 9 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds wordt actief beheerd om bedrijven te identificeren die behalve een financieel rendement ook een positieve maatschappelijke en milieu-impact genereren. Het fonds volgt een impactbeleggingsbenadering en richt zich daarbij op beleggingen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een of meer DOD''s van de VN (de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) die betrekking hebben op gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld gezonde consumptie, fysiek en mentaal welzijn, ziektepreventie en levensverbeterende diensten en behandelingen. Impactanalyse, financiële analyse en ESG-analyse (milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur) maken deel uit van het selectieproces. Met name bedrijven met een positieve maatschappelijke en milieu-impact kwalificeren zich voor opname in het fonds. Het gevolg is dat niet wordt belegd in bedrijven met controversiële activiteiten of controversieel gedrag op ESG-gebied, of in bedrijven die de principes van het Global Compact schenden, bijvoorbeeld inzake mensenrechten of milieubescherming. We investeren ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er beperkingen van toepassing op beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Het fonds heeft een wereldwijd beleggingsuniversum dat is afgestemd op langdurige trends op maatschappelijk en milieugebied. Het fonds wil waarde toevoegen door middel van bedrijfsanalyses, het aangaan van een dialoog met bedrijven (engagement) en impactmetingen. Het fonds maakt geen gebruik van een benchmark. De MSCI AC World (NR) wordt gebruikt als referentie-index om de financiële resultaten op de lange termijn te vergelijken. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende thema''s. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via Stock Connect, een systeem dat beleggen in aandelen op de Chinese markt gemakkelijker maakt. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico''s, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbeperkingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico''s van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijven om te kunnen profiteren van lange termijntrends die bijdragen aan een gezondere levensstijl en het welzijn van mensen. Voorbeelden hiervan zijn de vergrijzende bevolking, de behoefte aan effici��ntere oplossingen voor de gezondheidszorg en een structurele trend naar gezonder leven. Wij verwachten dat de geselecteerde bedrijven, naast het actief bijdragen aan een meer duurzame samenleving, tevens een aantrekkelijk financieel rendement voor beleggers zullen realiseren.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 61,08 i
 • Rendement YTD -17,41% i
 • Rendement 24,67% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar Geen rating

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 24,67 -17,41

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact