NN (L) Global Sustainable Equity N Cap EUR

Het fonds belegt wereldwijd in de aandelen, waarbij bedrijven in sectoren zoals wapens, kernenergie en gokken in principe worden gemeden. Ondernemingen worden breed beoordeeld op duurzaamheid en tevens financieel geanalyseerd. Zo ontstaat een ranking van bedrijven, die een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van de portefeuille. Het beheer vindt plaats door een gespecialiseerd aandelenteam.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
11,55 16,63 18,21 10,15 6,25 9,24 -6,20 36,85 23,98 36,28 -21,44

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 67,23 i
 • Rendement YTD -21,44% i
 • Rendement 36,28% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zie voorafgaande kennisgeving 28-6-2022). Het fonds belegt in ondernemingen, genoteerd aan wereldwijde beurzen, die een duurzaam bedrijfsmodel voeren. De selectie van deze bedrijven combineert de analyse van milieu (bijv. koolstofintensiteit), maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kinderarbeid, genderdiversiteit) en deugdelijk bestuur (bijv. vergoedingenbeleid) met goede financiële resultaten. Het selectieproces kan worden beperkt door de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens die door emittenten worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Het fonds wordt actief beheerd om bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel te identificeren, waarbij het fonds zich richt op de geleverde producten en diensten en er voor de maximale overwegingen op aandelenniveau limieten ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Het fonds streeft ook naar een lagere koolstofintensiteit dan de benchmark. Op aandelenniveau wijkt de samenstelling daardoor wezenlijk af van die van de benchmark. Het fonds heeft een wereldwijd beleggingsuniversum. Minstens eenmaal per jaar wordt zijn initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% verminderd door toepassing van een "Best-in-Universe"-benadering en de hierna vermelde uitsluitingen en beperkingen. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Bij de aandelenselectie maakt het fonds gebruik van fundamentele analyse en ESG-analyse. Beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er beperkingen van toepassing op beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark MSCI World NR. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te gelde te maken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt wereldwijd in de aandelen, waarbij bedrijven in sectoren zoals wapens, kernenergie en gokken in principe worden gemeden. Ondernemingen worden breed beoordeeld op duurzaamheid en tevens financieel geanalyseerd. Zo ontstaat een ranking van bedrijven, die een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van de portefeuille. Het beheer vindt plaats door een gespecialiseerd aandelenteam.

laden...

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 67,23 i
 • Rendement YTD -21,44% i
 • Rendement 36,28% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 04-12-2022
Rendement per kalenderjaar 04-12-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 11,55 16,63 18,21 10,15 6,25 9,24 -6,20 36,85 23,98 36,28 -21,44

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact