NN Euro Obligatie Fonds

Het fonds belegt in hoofdzaak in vastrentende waarden luidende in euro’s met een focus op kwaliteit. De portefeuille wordt samengesteld uit leningen met een naar onze beoordeling zo gunstig mogelijke combinatie van rendement en risico. De fondsmanagers maken hiervoor uitgebreide analyses en spelen actief in op rentestijgingen of –dalingen. Valutarisico wordt gemeden.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
11,41 2,28 11,54 0,73 3,84 -0,35 -0,96 7,13 3,04 -3,01 -16,58

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 30,61 i
 • Rendement YTD -16,58% i
 • Rendement -3,01% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 8,29% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,40 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het subfonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het subfonds binnen de euro-zone actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Bloomberg Euro-Aggregate index. Dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het subfonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het subfonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risico-limieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het subfonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Obligaties worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van obligaties, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Beleggingen binnen een specifiek thema of geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema’s of geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in hoofdzaak in vastrentende waarden luidende in euro’s met een focus op kwaliteit. De portefeuille wordt samengesteld uit leningen met een naar onze beoordeling zo gunstig mogelijke combinatie van rendement en risico. De fondsmanagers maken hiervoor uitgebreide analyses en spelen actief in op rentestijgingen of –dalingen. Valutarisico wordt gemeden.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 30,61 i
 • Rendement YTD -16,58% i
 • Rendement -3,01% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 8,29% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,40 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 11,41 2,28 11,54 0,73 3,84 -0,35 -0,96 7,13 3,04 -3,01 -16,58

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact