NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven met een bovengemiddelde ‘duurzame’ score op het gebied van milieu, samenleving en corporate governance. Dit wordt ook wel aangeduid met de Engelse afkorting ‘ESG’, wat staat voor Environmental, Social and Governance. Zodra aanpassingen in de samenstelling van de benchmark - MSCI World EUR Net Total Return Index – plaatsvinden, wordt ook het beleggingsuniversum aangepast. Dit kan leiden tot een herijking van de selectie van de bedrijven per sector.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
-4,37 30,77 7,21 32,97 -12,98

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 31,16 i
 • Rendement YTD -12,98% i
 • Rendement 32,97% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,60 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds/Fonds promoot ecologische- en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring toezichthouder, zie bericht aan aandeelhouders 28-6-2022). Het fonds wordt actief beheerd en belegt wereldwijd. Het fonds streeft naar een risico-opbrengst profiel in lijn met de Index, MSCI World (NR). Tegelijkertijd worden duurzaamheidscriteria toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel te verhogen ten opzichte van de index door een positieve selectie op basis van ecologische en governance aspecten. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten, poolboringen en schalieolie en -gas. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het fond kan niet beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Als gevolg van uitsluitingen van bedrijven die niet voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria, zal er een verschil zijn tussen de samenstelling van het fonds en de Index. Een optimalisatie methode wordt toegepast met als doel het risico-opbrengst profiel in lijn te brengen met die van de Index. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als medium. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema’s. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven met een bovengemiddelde ‘duurzame’ score op het gebied van milieu, samenleving en corporate governance. Dit wordt ook wel aangeduid met de Engelse afkorting ‘ESG’, wat staat voor Environmental, Social and Governance. Zodra aanpassingen in de samenstelling van de benchmark - MSCI World EUR Net Total Return Index – plaatsvinden, wordt ook het beleggingsuniversum aangepast. Dit kan leiden tot een herijking van de selectie van de bedrijven per sector.

laden...

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 31,16 i
 • Rendement YTD -12,98% i
 • Rendement 32,97% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,60 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 05-12-2022
Rendement per kalenderjaar 05-12-2022
  2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) -4,37 30,77 7,21 32,97 -12,98

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact