NN Dutch Fund

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Nederland of onderdeel zijn van de AEX of AMX index. Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal georiënteerd, zodat deze ondernemingen vaak ook profiteren van wereldwijde ontwikkelingen. De portefeuille is een mix van de grote bekende namen en veelbelovende kleinere bedrijven met goede vooruitzichten. Analisten ondersteunen de beheerder bij de keuze van de verschillende aandelen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
13,76 20,72 3,10 19,60 5,18 15,11 -15,89 31,30 0,34 19,32 -14,90

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 70,97 i
 • Rendement YTD -14,90% i
 • Rendement 19,32% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 2,22 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds bestaat uit een gespreide portefeuille van aandelen in ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index, dan wel van de AMX-index, die in Nederland zijn gevestigd, of die voornamelijk actief zijn op de Nederlandse markt. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een attractief rendementsprofiel op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico''s, voordat wij dit aandeel opnemen in het subfonds. Wij maken gebruik van diverse modellen om de ongewenste risico''s die samenhangen met de markt- en macro-economische ontwikkelingen te beperken. Wij controleren en bewaken continu de beleggingsportefeuille en stellen deze steeds bij om te kunnen profiteren van koersontwikkelingen en nieuwe beleggingsideeën. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf 50% AEX (TR), 50% AMX (GR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het beleggingsuniversum van het subfonds geconcentreerd is en dat de portefeuille van het subfonds daardoor geconcentreerd is. Hierdoor zullen de samenstelling en het rendementsprofiel van het subfonds en de vergelijkingsmaatstaf doorgaans vergelijkbaar zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Nederland of onderdeel zijn van de AEX of AMX index. Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal georiënteerd, zodat deze ondernemingen vaak ook profiteren van wereldwijde ontwikkelingen. De portefeuille is een mix van de grote bekende namen en veelbelovende kleinere bedrijven met goede vooruitzichten. Analisten ondersteunen de beheerder bij de keuze van de verschillende aandelen.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 70,97 i
 • Rendement YTD -14,90% i
 • Rendement 19,32% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 2,22 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 13,76 20,72 3,10 19,60 5,18 15,11 -15,89 31,30 0,34 19,32 -14,90

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact