Goldman Sachs US Equity Income N Cap EUR

Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (YTD) i
18,20 24,59 2,63 22,36 0,41 -2,37 29,53 -4,50 32,19 4,65 0,28

Terug

 • Datum 09-06-2023
 • Koers € 813,99 i
 • Rendement YTD 0,28% i
 • Rendement 4,65% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement (het dividend uitgedrukt als percentage van de aandelenkoers) die gevestigd of genoteerd zijn in de Verenigde Staten van Amerika, of waarvan de aandelen daar verhandeld worden. De portefeuille is gespreid over diverse sectoren. Het fonds wordt actief beheerd om bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement te identificeren, waarbij voor de aandelen- en sectorafwijkingen limieten ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Op aandelenniveau kan de samenstelling daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark S&P 500 (NR). De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Door middel van een grondige analyse streven wij ernaar om de meest veelbelovende aandelen te selecteren. Wij richten ons op bedrijven met een stabiel en relatief hoog dividend. Uiteindelijk kiezen wij voor aandelen van bedrijven die naar verwachting een duurzaam dividendrendement bieden als gevolg van een sterke financiële positie en uitstekende bedrijfsresultaten. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als laag. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

laden...

Terug

 • Datum 09-06-2023
 • Koers € 813,99 i
 • Rendement YTD 0,28% i
 • Rendement 4,65% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 08-06-2023
Rendement per kalenderjaar 08-06-2023
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (YTD) i
Rendement (%) 18,20 24,59 2,63 22,36 0,41 -2,37 29,53 -4,50 32,19 4,65 0,28

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug