Goldman Sachs US Equity Income N Cap EUR

Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
24,59 2,63 22,36 0,41 -2,37 29,53 -4,50 32,19 4,65 14,07 12,61

Terug

 • Datum 21-06-2024
 • Koers € 1026,46 i
 • Rendement YTD 12,61% i
 • Rendement 14,07% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden in de Verenigde Staten van Amerika met een aantrekkelijke dividendopbrengst (dividend als een percentage van de aandelenprijs). De portefeuille is gespreid over diverse bedrijfssectoren. Het fonds richt zich middels actief beheer op bedrijven met een aantrekkelijke dividendopbrengst, waarbij er voor de overwegingen van aandelen en sectoren limieten ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Op aandelenniveau wijkt de samenstelling daardoor wezenlijk af van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark S&P 500 (NR). De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Op basis van een grondige analyse streven we ernaar de meest veelbelovende aandelen te selecteren. We richten ons op ondernemingen met stabiele en relatief hoge dividenden. Ten slotte, kiezen we de aandelen waarvan wij verwachten dat ze een duurzame dividendopbrengst bieden ten gevolge van de kracht van hun financiën en activiteiten. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als laag. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

laden...

Terug

 • Datum 21-06-2024
 • Koers € 1026,46 i
 • Rendement YTD 12,61% i
 • Rendement 14,07% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 22-06-2024
Rendement per kalenderjaar 22-06-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) 24,59 2,63 22,36 0,41 -2,37 29,53 -4,50 32,19 4,65 14,07 12,61

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug