Goldman Sachs North America Equity Fund

Het fonds belegt overwegend in aandelen van relatief grote en bekende bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en Canada. Bij de aandelenselectie wordt onder andere gebruik gemaakt van een cijfermatig model, dat aandelen beoordeelt op basis van verwacht winstgroei, waardering en marktbeweging.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
29,96 9,61 13,49 8,87 -2,07 32,61 3,14 36,77 -11,95 19,57 20,83

Terug

 • Datum 22-07-2024
 • Koers € 87,48 i
 • Rendement YTD 20,83% i
 • Rendement 19,57% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 1,16 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds belegt hoofdzakelijk in ondernemingen die gevestigd zijn in Noord-Amerika (exclusief Mexico) of daar hun hoofdactiviteiten hebben. Het doel is om een ​​portefeuille te ontwerpen die het rendement maximaliseert en het risico beheerst. Het subfonds maakt gebruik van actief beheer door een combinatie van kwantitatief en fundamenteel beleggingsonderzoek om te bepalen of een belegging aantrekkelijk is, waarbij voor de aandelen- en sectorlimieten bandbreedten worden gehandhaafd ten opzichte van de benchmark. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan daarom wezenlijk verschillen van de benchmark. Anders dan het rechtstreeks beleggen in bedrijven, kan het subfonds ook beleggen in andere financiële instrumenten om de beleggingsstrategie te implementeren. Gemeten over een periode van meerdere jaren willen we de MSCI North America (Net) benchmark overtreffen. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan ook beleggen in effecten die buiten het benchmarkuniversum vallen. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke handelsdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit gebeurt dagelijks voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt overwegend in aandelen van relatief grote en bekende bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en Canada. Bij de aandelenselectie wordt onder andere gebruik gemaakt van een cijfermatig model, dat aandelen beoordeelt op basis van verwacht winstgroei, waardering en marktbeweging.

laden...

Terug

 • Datum 22-07-2024
 • Koers € 87,48 i
 • Rendement YTD 20,83% i
 • Rendement 19,57% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 1,16 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 21-07-2024
Rendement per kalenderjaar 21-07-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) 29,96 9,61 13,49 8,87 -2,07 32,61 3,14 36,77 -11,95 19,57 20,83

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug