Geldmarktfondsen

NN (L) Euro Liquidity N Cap EUR

Het fonds belegt in geldmarktinstrumenten en kortlopende obligaties die worden uitgegeven door landen, staats gerelateerde instellingen en supranationale organisaties van hoge kwaliteit. Daarbij wordt er continu zorg gedragen voor een hoge mate van liquiditeit binnen het fonds. Het doel van het fonds is om een rendement te halen dat hoger ligt dan de geldmarktrente.

Meer info

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 251,51 i
 • Rendement YTD -0,31% i
 • Rendement -0,66% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar Geen rating
Dit kortlopende geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde streeft ernaar beleggers een stabiel rendement met een laag risico te bieden. Het fonds belegt in alle soorten geldmarktinstrumenten die luiden in euro''s, zoals commercial paper, floating rate notes (obligaties met een variabele rente), kortlopend schatkistpapier, kortlopende obligaties, deposito''s en depositocertificaten. Het fonds beperkt de gewogen gemiddelde rentetypische looptijd (duration) tot 60 dagen en de gewogen gemiddelde resterende levensduur (gewogen gemiddelde van de tijd tot de hoofdsom is terugbetaald) tot 120 dagen. Wij streven ernaar beter te presteren dan de benchmark Euro Short-Term Rate (€STR). Wij voegen waarde toe door een visie te vormen op de renteontwikkelingen en hierop adequaat in te spelen. Daarnaast beleggen wij selectief in aantrekkelijk geprijsde kredietinstrumenten. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in geldmarktfondsen is niet hetzelfde als beleggen in deposito''s en het risico bestaat dat de waarde van de hoofdsom schommelt. Een geldmarktfonds vertrouwt niet op externe steun om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is laag. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als laag. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact

10

U gebruikt een verouderde versie van de browser

De browserversie die u gebruikt wordt niet meer ondersteund. Wij raden aan om de browser die u gebruikt bij te werken naar een nieuwere versie of een andere browser te gebruiken.

Heeft u vragen?
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van8.30 tot 17.00 uur via 070 - 379 19 19. U kunt ook een e-mail sturen naar info@fitvermogen.nl.