Deze grafiek toont een indicatie van het vermogen dat u opbouwt op basis van de door u bepaalde inleg, risicobereidheid en het aantal jaren waarin u uw doel wilt bereiken. Het verwachte rendement en de beweeglijkheid zijn gemiddelden.

Verhouding obligaties/aandelen Verwacht rendement* Beweeglijkheid**
Min. 50% / Max. 50% 5,56% 4,0%

Het gekleurde deel tussen de grafieklijnen toont de verwachte vermogensopbouw op basis van 95% zekerheid. Dit gekleurde deel omvat het verwachte rendement (de oranje lijn) en de mogelijke verwachte afwijking (de stippellijnen). Deze afwijking (ook wel bewegelijkheid of volatiliteit genoemd) zal normaal gesproken groter zijn naarmate meer in aandelen wordt belegd. Het verwachte rendement en de beweeglijkheid zijn gemiddelden. Het kan voorkomen dat zich (perioden van) negatieve rendementen voordoen. Er is geen garantie dat de weergegeven waardeontwikkeling ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt in de toekomst.

*Het verwachte jaarrendement is gebaseerd op het gerealiseerde netto rendement, gemeten sinds oprichting (Factsheet Goldman Sachs Lion fonds, 31/01/2017). De rendementen zijn gecorrigeerd voor de kosten die u zou hebben gemaakt wanneer u in het Goldman Sachs Lion fonds zou beleggen. De lopende kosten van het Goldman Sachs Lion fonds zijn 0,85%

**De beweeglijkheid is gebaseerd op de gemiddelde standaarddeviatie van het Goldman Sachs Lion fonds over de afgelopen 5 jaar (Factsheet Goldman Sachs Lion fonds, 31/01/2017).

Ga terug