Studiepotje?

Studiepotje?

Per 1 september 2015 heeft de overheid de basisbeurs afgeschaft. Vier jaar studeren kost circa 60.000 Euro volgens het Nibud Studentenonderzoek 2015.

Klantwensen

Klantwensen

Uit onderzoek van FitVermogen blijkt dat mensen voor een studiepotje een hoger rendement willen zien dan de spaarrente. Hierbij mag meer beleggingsrisico worden genomen dan bij vermogensopbouw voor een huis, maar minder risico dan bij de opbouw voor een luxegoed. Men geeft hierbij de voorkeur aan een alles-in-een beleggingsoplossing waarbij beleggingsexperts werk uit handen nemen en flexibel kunnen inspelen op de kansen in de beleggingsmarkten. Bovendien wil men zelf bepalen met welk bedrag en wanneer wordt ingestapt. Tenslotte zijn transparante en relatief lage kosten belangrijk. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

StudieFit

StudieFit

Er zijn diverse mogelijkheden om tegemoet te komen aan de klantwensen uit het onderzoek. Een mogelijkheid die FitVermogen graag onder de aandacht wil brengen is StudieFit beleggingsoplossing. StudieFit maakt gebruik van het Goldman Sachs Lion Fund.

De karakteristieken van het het Goldman Sachs Lion Fund:

 1. Rendement en risico:
  • Streeft naar een rendement dat duidelijk boven de spaarrente ligt
  • Correspondeert met een gemiddeld risicoprofiel (zie Essentiële Beleggersinformatie)
 2. Gemak:
  • Alles-in-een beleggingsoplossing met een kostenvergoeding binnen het fonds
 3. Fondsbeheer:
  • Onze beleggingsexperts spelen voor u flexibel in op wereldwijde beleggingskansen
  • Hierbij wordt minimaal 50% belegd in defensieve beleggingen. Maximaal 50% kan worden belegd in risicovollere categorieën zoals aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en grondstoffen.

Kijk onder Kerninfo en Meer info voor nadere informatie over het Goldman Sachs Lion Fund.

De StudieFit beleggingsoplossing is een vertaling van het StudieFit onderzoek op basis van een gemiddeld klantprofiel. Indien u denkt dat dit niet op u van toepassing is bieden wij onder Gemaksfondsen fondsen aan waarbij u zelf het risicoprofiel en de beleggingshorizon kunt bepalen.

 • Datum 22-04-2024
 • Koers € 29,38 i
 • Performance YTD 2,78% i
 • Rendement 6,83% i i
 • Interest rate sensitivity Interest rate sensitivity 5,66% i
 • Ongoing charges -- i
 • Transaction costs
  with € 1.000,-
  example
  --
  i
 • Dividend € 1,00 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

With FitVermogen you only pay the costs of the investment fund. These costs are already included in the price.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Subfonds belegt ten minste 85% van het vermogen in Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset (master). Daardoor zijn de doelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds gelijk aan de doelstelling en het beleggingsbeleid van de master. Het beleggingsrendement van het Subfonds zal daarmee zeer vergelijkbaar zijn met die van de master. De master volgt een dynamisch en gediversifieerd beleggingsbeleid en speelt actief in op veranderende marktomstandigheden. Gemeten over een periode van 5 jaar beoogt de master een rendement te behalen dat hoger is dan 1 maands Euribor, dit rekening houdend met een duidelijk gedefinieerd risicobudget en oog voor het mitigeren van neerwaarts risico. Het fonds wordt actief beheerd en de vergelijkingsmaatstaf wordt niet gebruikt als uitgangspunt voor portefeuilleconstructie maar slechts alleen voor rendementsmeting. Het fonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De master kan beleggen in verschillende beleggingscategorieen (zoals aandelen, obligaties van verschillende kredietwaardigheid, indirect onroerend goed en grondstoffen) en kan ook andere financiële instrumenten (zoals derivaten) en beleggingscategorieën gebruiken om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het fonds kan zowel long- als shortposities innemen. Ten minste 50% zal belegd zijn in een combinatie van hoge kwaliteit obligaties, kasgeld en/of geldmarkt papier. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
De master kan via Stock Connect beleggen in Chinese A-aandelen en via Bond Connect beleggen in Chinese obligaties. Stock Connect is een markt die directe beleggingen in de Chinese aandelenmarkt faciliteert. Bond Connect is een markt die directe beleggingen in de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Beleggen via Stock Connect en Bond Connect is onderworpen aan bepaalde risico’s, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsbeperkingen, valutarisico en regelgevend risico. Beleggers worden geadviseerd zich te vergewissen van de risico''s van deze markt, zoals beschreven in het prospectus. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Een complete beleggingsoplossing die een aantrekkelijk rendement probeert te maken onder alle marktomstandigheden. Hierbij is veel aandacht voor risicobeheer. Minimaal 50% is belegd in defensieve beleggingen. Het overige deel wordt belegd in risicovollere categorieën, zoals aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en grondstoffen. De verdeling is flexibel en wordt aangepast aan de marktomstandigheden.

Yield overview (after costs)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
10,08 2,38 3,73 1,54 -4,12 4,39 1,08 5,29 -15,81 6,83 2,78

 • Datum 22-04-2024
 • Koers € 29,38 i
 • Performance YTD 2,78% i
 • Rendement 6,83% i i
 • Interest rate sensitivity Interest rate sensitivity 5,66% i
 • Ongoing charges -- i
 • Transaction costs
  with € 1.000,-
  example
  --
  i
 • Dividend € 1,00 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

With FitVermogen you only pay the costs of the investment fund. These costs are already included in the price.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Subfonds belegt ten minste 85% van het vermogen in Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset (master). Daardoor zijn de doelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds gelijk aan de doelstelling en het beleggingsbeleid van de master. Het beleggingsrendement van het Subfonds zal daarmee zeer vergelijkbaar zijn met die van de master. De master volgt een dynamisch en gediversifieerd beleggingsbeleid en speelt actief in op veranderende marktomstandigheden. Gemeten over een periode van 5 jaar beoogt de master een rendement te behalen dat hoger is dan 1 maands Euribor, dit rekening houdend met een duidelijk gedefinieerd risicobudget en oog voor het mitigeren van neerwaarts risico. Het fonds wordt actief beheerd en de vergelijkingsmaatstaf wordt niet gebruikt als uitgangspunt voor portefeuilleconstructie maar slechts alleen voor rendementsmeting. Het fonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De master kan beleggen in verschillende beleggingscategorieen (zoals aandelen, obligaties van verschillende kredietwaardigheid, indirect onroerend goed en grondstoffen) en kan ook andere financiële instrumenten (zoals derivaten) en beleggingscategorieën gebruiken om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het fonds kan zowel long- als shortposities innemen. Ten minste 50% zal belegd zijn in een combinatie van hoge kwaliteit obligaties, kasgeld en/of geldmarkt papier. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
De master kan via Stock Connect beleggen in Chinese A-aandelen en via Bond Connect beleggen in Chinese obligaties. Stock Connect is een markt die directe beleggingen in de Chinese aandelenmarkt faciliteert. Bond Connect is een markt die directe beleggingen in de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Beleggen via Stock Connect en Bond Connect is onderworpen aan bepaalde risico’s, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsbeperkingen, valutarisico en regelgevend risico. Beleggers worden geadviseerd zich te vergewissen van de risico''s van deze markt, zoals beschreven in het prospectus. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Een complete beleggingsoplossing die een aantrekkelijk rendement probeert te maken onder alle marktomstandigheden. Hierbij is veel aandacht voor risicobeheer. Minimaal 50% is belegd in defensieve beleggingen. Het overige deel wordt belegd in risicovollere categorieën, zoals aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en grondstoffen. De verdeling is flexibel en wordt aangepast aan de marktomstandigheden.

Loading

 • Datum 22-04-2024
 • Koers € 29,38 i
 • Performance YTD 2,78% i
 • Rendement 6,83% i i
 • Interest rate sensitivity Interest rate sensitivity 5,66% i
 • Ongoing charges -- i
 • Transaction costs
  with € 1.000,-
  example
  --
  i
 • Dividend € 1,00 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

With FitVermogen you only pay the costs of the investment fund. These costs are already included in the price.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Subfonds belegt ten minste 85% van het vermogen in Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset (master). Daardoor zijn de doelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds gelijk aan de doelstelling en het beleggingsbeleid van de master. Het beleggingsrendement van het Subfonds zal daarmee zeer vergelijkbaar zijn met die van de master. De master volgt een dynamisch en gediversifieerd beleggingsbeleid en speelt actief in op veranderende marktomstandigheden. Gemeten over een periode van 5 jaar beoogt de master een rendement te behalen dat hoger is dan 1 maands Euribor, dit rekening houdend met een duidelijk gedefinieerd risicobudget en oog voor het mitigeren van neerwaarts risico. Het fonds wordt actief beheerd en de vergelijkingsmaatstaf wordt niet gebruikt als uitgangspunt voor portefeuilleconstructie maar slechts alleen voor rendementsmeting. Het fonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De master kan beleggen in verschillende beleggingscategorieen (zoals aandelen, obligaties van verschillende kredietwaardigheid, indirect onroerend goed en grondstoffen) en kan ook andere financiële instrumenten (zoals derivaten) en beleggingscategorieën gebruiken om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het fonds kan zowel long- als shortposities innemen. Ten minste 50% zal belegd zijn in een combinatie van hoge kwaliteit obligaties, kasgeld en/of geldmarkt papier. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
De master kan via Stock Connect beleggen in Chinese A-aandelen en via Bond Connect beleggen in Chinese obligaties. Stock Connect is een markt die directe beleggingen in de Chinese aandelenmarkt faciliteert. Bond Connect is een markt die directe beleggingen in de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Beleggen via Stock Connect en Bond Connect is onderworpen aan bepaalde risico’s, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsbeperkingen, valutarisico en regelgevend risico. Beleggers worden geadviseerd zich te vergewissen van de risico''s van deze markt, zoals beschreven in het prospectus. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.