Morningstar Awards 2014

18 februari 2014

ING IM speelt een absolute hoofdrol bij de nominaties van de mixfondsen. De vermogensbeheerder gaat er zeker met één Morningstar Award vandoor.

ING IM, waar FitVermogen onderdeel van uitmaakt, is dit jaar met zijn mixfondsen heer en meester en dingt in 3 van de 4 categorieën mee naar een Award. Het is met maar liefst 7 fondsen genomineerd en in de categorie 'Mixfondsen EUR offensief' zijn zelfs alle nominaties voor de vermogensbeheerder uit Den Haag.

Genomineerde fondsen
Categorie Mixfonds EUR Neutraal

Categorie Mixfonds EUR Offensief
Categorie Mixfonds EUR Defensief
Morningstar is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek en een vertrouwde bron voor inzichtelijke informatie in een waaier van beleggingsdisciplines. Met activiteiten in 27 landen bieden zij momenteel gegevens over ongeveer 437.000 beleggingsproducten.


Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video