NN (L) Emerging Markets Enhanced ISE N Cap EUR

Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-rendementsprofiel in lijn met dat van de MSCI Emerging Markets (NR) Index, terwijl tegelijkertijd ESG-criteria worden toegepast om het duurzaamheidsprofiel van het fonds te vergroten. Het richt zich op bedrijven die hun streven naar goede financi��le resultaten combineren met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
5,36 -20,74 0,18 -22,81 32,12 4,63 -4,21 25,04 8,87 5,07 -10,44

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 361,62 i
 • Rendement YTD -10,44% i
 • Rendement 5,07% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 2,14% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zie voorafgaande kennisgeving 28-6-2022). Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-rendementsprofiel in lijn met dat van de benchmark, de MSCI Emerging Markets (NR) Index, terwijl tegelijkertijd ESG-criteria worden toegepast, gericht op positieve selectie op basis van een risicoanalyse van milieuaspecten en aspecten van deugdelijk bestuur, om het duurzaamheidsprofiel van het fonds te vergroten. Het richt zich op bedrijven die hun streven naar goede financiële resultaten combineren met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De benchmark is een afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan niet beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. We investeren ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er beperkingen van toepassing op beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Door het uitsluiten van bedrijven die niet voldoen op basis van het duurzaamheidsbeleid, is het waarschijnlijk dat er verschillen zijn tussen de samenstelling van de fondsportefeuille en die van de benchmark. Voor het samenstellen van de portefeuille wordt een optimalisatiemethode gebruikt om een risico-rendementsprofiel in lijn met dat van de index te realiseren. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende thema''s. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-rendementsprofiel in lijn met dat van de MSCI Emerging Markets (NR) Index, terwijl tegelijkertijd ESG-criteria worden toegepast om het duurzaamheidsprofiel van het fonds te vergroten. Het richt zich op bedrijven die hun streven naar goede financi��le resultaten combineren met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 361,62 i
 • Rendement YTD -10,44% i
 • Rendement 5,07% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 2,14% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 5,36 -20,74 0,18 -22,81 32,12 4,63 -4,21 25,04 8,87 5,07 -10,44

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact